fbpx

montaż okien

Prawidłowy – szczelny – montaż okien

2018-08-26T14:35:57+02:00

Dlaczego standardem powinien być  montaż warstwowy okna? Poprzez tradycyjne uszczelnienie złącza okiennego rozumiemy wciąż jeszcze stosowany montaż „na piankę”, często błędnie argumentowany niższą ceną końcową usługi. Od powszechnie używanych pianek poliuretanowych oczekuje się aby spełniały rolę izolatora termo-akustycznego, lecz aby spełniały ją dobrze w całym okresie użytkowania okna, a nie jedynie w początkowej fazie od [...]

Prawidłowy – szczelny – montaż okien 2018-08-26T14:35:57+02:00