Prawidłowy – szczelny – montaż okien

Wpisy

Dlaczego standardem powinien być  montaż warstwowy okna?

Poprzez tradycyjne uszczelnienie złącza okiennego rozumiemy wciąż jeszcze stosowany montaż „na piankę”, często błędnie argumentowany niższą ceną końcową usługi. Od powszechnie używanych pianek poliuretanowych oczekuje się aby spełniały rolę izolatora termo-akustycznego, lecz aby spełniały ją dobrze w całym okresie użytkowania okna, a nie jedynie w początkowej fazie od jego zakupu, izolator należy odpowiednio zabezpieczyć. Pianka poliuretanowa stanowi wprawdzie skuteczną izolację termo-akustyczną, lecz użyta w pojedynkę, nie jest zdolna spełnić wszystkich wymagań stawianych złączu. Nabywca nie powinien zadowolić się faktem, że uszczelnienie złączy dobrej jakości okien, które nabył, zostało wykonane wyłącznie z użyciem pianki poliuretanowej oraz tynku. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i wymaganiami stawianymi złączu okiennemu, taki sposób montażu uznawany jest za nieprawidłowy i skutkuje przykrymi następstwami takimi jak zimne przewiewy czy pleśń w strefach przyokiennych.

Nabywca, który staje w obliczu zakupu energooszczędnego okna, w późniejszej roli użytkownika będzie oceniał okno wraz z usługą zespolenia go z bryłą budynku i wszelkie problemy, które są następstwem wadliwego montażu przypisze do okna. Dobry montaż stanowi zatem formę „polisy ubezpieczeniowej” dla nabywcy. O ile łatwo jest wymienić pakiet szybowy, który został porysowany w czasie transportu czy wyregulować okno, tak błędy popełnione przez ekipę montażową bywają bardzo kosztowne. Niejednokrotnie wiąże się to z demontażem i ponownym montażem okien, a w konsekwencji zniszczeniem fragmentu elewacji i wykończonych wnęk okiennych.

Zakup energooszczędnych okien to dopiero połowa sukcesu, gdyż z dobrodziejstwa jego właściwości użytkowych, możemy czerpać tylko wówczas gdy zostało ono prawidłowo zamontowane mechanicznie i właściwie uszczelnione.

Jak uniknąć kosztownych szkód w następstwie złego montażu?

Poprzez szkodę rozumiemy znaczącą utratę funkcjonalności wbudowanego okna i parametrów przegrody pojawienie się wilgoci i pleśni w strefach przyokiennych, zimne przewiewy oraz przemarzanie. W wyniku wilgoci zawartej w ogrzanym powietrzu z pomieszczenia, skropliny pojawiają się na zimnych powierzchniach. Zjawisko to możemy zaobserwować w życiu codziennym np. w upalny dzień, wyjmując z lodówki butelkę wody mineralnej – po chwili na jej powierzchni pojawią się skropliny. W najgorszym scenariuszu zachodzi konieczność wykonania demontażu i ponownego montażu okna oraz pokrycia kosztów prac powiązanych m.in. wykończenia wnęk czy naprawy elewacji budynku. Im inwestycja jest większa, tym większe straty mogą zaistnieć.

Na każdym podmiocie zaangażowanym w proces projektowania, sprzedaży, montażu ale także późniejszego użytkowania okna spoczywa odpowiedzialność. Kosztownych do usunięcia szkód unikniemy, gdy spełnione zostaną następujące wymagania:

Projektant, architekt, inwestor

prawidłowo zaplanował sytuację montażową – usytuowanie okna w ościeży lub ociepleniu budynku

Sprzedawca okien

występujący w roli dostawcy usługi montażu okien, dostarczył na plac budowy zestaw produktów umożliwiający realizację zadania

Monter

zadbał o odpowiednie przygotowanie ościeży i wyrównanie glifów jeśli wymagała tego sytuacja montażowa, wykonał wszelkie czynności wokół montażu mechanicznego i uszczelnienia złącza bez usterek

Użytkownik

dba o ogrzewanie pomieszczeń i sprawność wentylacji (wymiany powietrza na świeże) w budynku

W jaki sposób uzyskujemy szczelny montaż okien?

Szczelny montaż okien uzyskujemy poprzez zabezpieczenie pianki poliuretanowej, tj. wykonanie dodatkowego uszczelnienia od strony wewnętrznej i zewnętrznej złącza okiennego bądź też zastosowanie wielofunkcyjnej, impregnowanej taśmy rozprężnej– jednego produktu spełniającego wymagania we wszystkich trzech warstwach uszczelnienia zarazem.

Szczelność pogodowa

Zewnętrzne uszczelnienie chroni izolację termo- -akustyczną znajdującą się w warstwie środkowej złącza przed działaniem intensywnego deszczu, wiatrem oraz promieniowaniem UV. Zabezpieczając przed przedostaniem się wody do izolacji, umożliwia jednoczesne odprowadzanie pary wodnej w postaci skroplin na zewnątrz złącza, osuszając je tym samym w czasie rzeczywistym – izolacja pozostaje zawsze sucha zachowując w pełni swoje właściwości izolacyjne.

Izolacja termo-akustyczna

Chcąc zapewnić długotrwałą funkcjonalność izolacji termo-akustycznej, warstwa środkowa musi być chroniona przed wpływami warunków atmosferycznych oraz przenikaniem ciepłego powietrza od strony pomieszczenia.

Szczelność powietrzna

Wewnętrzne uszczelnienie zabezpiecza przed przenikaniem wilgotnego, ciepłego powietrza z pomieszczenia do izolacji termo-akustycznej złącza okiennego w zimne dni, w wyniku czego warstwa środkowa pozostaje sucha i spełnia dobrze zadanie izolatora.

MONTAŻ NIEPRAWIDŁOWY

———————————————————————-

Na zewnątrz:

– (minus) zacinający deszcz może wnikać w spoinę

+ (plus)  zimny wiatr nie przenika już przez spoinę do wnętrza

+ (plus) hałas również nie przenika przez spoinę do wnętrza (izolacja akustyczna)

– (minus) spoina wystawiona jest na ekspozycję słoneczną i promieniowanie UV

Przestrzeń wewnątrz spoiny:

– (minus) powstawanie skroplin na izotermie 10°C (punkt rosy)

Wewnątrz:

– (minus) ciepłe powietrze, w newralgicznych punktach, może uciekać z wnętrza przez nie zaizolowaną szczelinę na zewnątrz

– (minus) ciepłe powietrze z wnętrza wprowadza wilgoć do spoiny

MONTAŻ PRAWIDŁOWY

————————————————————————–

Na zewnątrz:

+ (plus) zacinający deszcz nie wnika już do spoiny

+ (plus) zimny wiatr nie przepływa już przez spoinę do wnętrza

+ (plus) hałas nie przenika przez spoinę do wnętrza (izolacja akustyczna)

+ (plus) promieniowanie UV już nie oddziaływuje negatywnie na izolator termo-akustyczny

Przestrzeń wewnątrz spoiny:

+ (plus) skropliny nie występują na izotermie 10°C (punkt rosy) – izolacja złącza pozostaje sucha

Wewnątrz:

+ (plus) ciepłe powietrze nie ucieka już przez spoinę na zewnątrz

+ (plus) wilgoć z pomieszczenia nie wnika już do spoiny